Visie en missie

 

Missie

 

 

Visie

Op KBS De Aventurijn ontwikkelen leerlingen zich in een veilige en plezierige omgeving tot evenwichtige, zelfstandige mensen. Dit doen we door het onderwijs af te stemmen op hun specifieke mogelijkheden, talenten en kwaliteiten. Op onze school telt elk talent, word je gezien en mag je zijn wie je bent. Het behoud van authenticiteit speelt daarbij een belangrijke rol.

Met een enthousiast en deskundig team bieden wij een veilige en stevige leeromgeving. We bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst. Op onze school zijn en blijven we letterlijk en figuurlijk ‘in beweging’. Niet alleen stimuleren we de kinderen om actief te bewegen en te sporten, we sporen ze ook aan om (nieuwe) kennis actief te gebruiken. Ook als team zijn we voortdurend in beweging. We leren steeds weer van en met elkaar.

De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door goed samenspel waarbij leerkrachten, leerlingen, ouders/ verzorgers, methodes, leerlijnen en externe partners een belangrijke rol spelen. We werken samen met ouders/verzorgers en de omgeving aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, zodat alle leerlingen met zelfvertrouwen stevig in de maatschappij staan.

We stemmen het onderwijs zo goed mogelijk af op de ontwikkeling van de leerlingen. Bij het verlaten van de basisschool zijn onze leerlingen toegerust met een breed scala aan kennis en vaardigheden om met een gezonde kritische blik op de maatschappij en met zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet te gaan.

We creëren een sfeer die zoveel mogelijk veilig en vertrouwd is, zodat alle kinderen tot hun recht komen. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen hiervan. In een omgeving van orde en regelmaat zorgen we ervoor dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind

Onze kernwaarden daarbij zijn:

Welbevinden
Voor ons staat voorop dat iedereen zich veilig en geborgen voelt binnen onze school. Dit gevoel van veiligheid, geborgenheid en respect begint met openstaan voor elkaar. Om het talent van elk kind en elke collega tot bloei te laten komen, is welbevinden ons fundament. Je mag hier zijn wie je bent: door elkaar te accepteren, te luisteren naar elkaar en samen waarden en normen uit te dragen, zorgen we voor ieders welbevinden. Binnen een duidelijke structuur willen wij samen met ouders/verzorger en externe partners een fijne sfeer bieden voor ieder kind

Dynamisch
Wetenschap leert ons dat bewegen de cognitieve ontwikkeling ondersteunt. Dus door bewegen en leren te combineren en af te wisselen, zijn we beter in staat nieuwe dingen te leren. Een kans die we ten volle willen benutten. We sporen kinderen aan zich te ontwikkelen, nieuwe dingen te ontdekken en grenzen te verleggen. Dat doen we tijdens een dynamische schooldag.

Een dynamische schooldag is een schooldag waarbij zittend leren en bewegen regelmatig afgewisseld worden, zodat leerlingen naast cognitieve inspanning ook voldoende beweging, ontspanning, fysieke inspanning en sociale momenten hebben. Die afwisseling kan zowel binnen als buiten het klaslokaal plaatsvinden. Hierbij houden de leerkrachten gedurende een schooldag rekening met de concentratie, spanningsboog en verschillende leerstijlen van leerlingen. We maken hiervoor gebruik van bewegingstussendoortjes en coöperatieve werkvormen. Ook doen we een beroep op de ontwikkeling van de verschillende executieve functies van leerlingen.

We onderscheiden twee soorten beweegactiviteiten in de klas:
1.Beweegactiviteiten om bewegen en leren met elkaar te verbinden. De beweegactiviteiten houden verband met de aangeboden leerstof en zijn geïntegreerd in de les. De leerstof wordt aangeleerd en/of verwerkt door bewegen. Dit vergroot het plezier in leren en zorgt voor een meer uitdagende leeromgeving.
2.Beweegactiviteiten als onderbreking tijdens het leren. De beweegactiviteiten vinden plaats tijdens de leswisselingen. Ze dienen als bewegingstussendoortjes en ‘energizers’ om onze leerlingen meer te laten bewegen, hen weer terug bij de les te halen en om de schooldag een stuk leuker te maken. Als school en als team zijn we ook voortdurend in beweging om de onderwijskwaliteit verder te ontwikkelen.

Groei (in goed onderwijs)
Bij ons op school kijken we samen waar de focus van de ontwikkeling van ieder kind moet liggen en hoe ieder kind zich kan ontwikkelen op sociaal en cognitief gebied in een uitdagende omgeving. We willen het maximale uit onze leerlingen halen en hun groeimogelijkheden benutten door resultaat- en doelgericht te leren. In de interactie stimuleren we elkaar tot creatief denken en brengen we elkaar op een hoger niveau. We stimuleren zelfvertrouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid door eigen inbreng te waarderen. Groei gaat over brede ontwikkeling. We geven onze leerlingen graag de ruimte om te ontwikkelen wat zij goed kunnen. Ook leren van en met elkaar zorgt voor ontwikkeling. Samen kom je tot een oneindig potentieel van groei. In de driehoek kind-ouder-school staat het kind centraal en organiseren we de zorg om het kind heen. Ook onze leerkrachten krijgen de ruimte om te onderzoeken en te ontwikkelen. Dat gaat verder dan beperkt werken met een methode.