Schooltijden

De schooltijden zijn op maandag t/ m vrijdag als volgt:
  • 8:30u – 14:00 uur
Groep 1 is vrij op vrijdag. Op deze dag worden de groepen 2 samengevoegd.

Op de volgende tijden start de inloop:
  • ochtend: groepen 1 t/m 8 (vanaf 8:25 uur)
Vóór schooltijd zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren). Om 8.30 uur nemen de
leerkrachten in de klas de verantwoordelijkheid van ouders over